het-portret-nl-339A3737.jpg

Lisette Schumacher's practice revolves around painting. Experimenting with different unexpected tools she works methodically, operating the silkscreen technique as painting manner.

In her paintings form, allocation and light operation are the points of interest. Herewith the focus lies on modernistic architecture. During several visits or temporary stay she watches how the use of the building has determined its shape and linked to it the layout and dimensioning. At the same time, she observes how the light operation has been optimized for the user and what stands out herein.

Her findings are motive to paint, often serial, in filmic scenes with reconstructed elements.

NL

Lisette Schumacher’s kunstpraktijk draait om schilderen. Ze experimenteert met uiteenlopende gereedschappen, waarmee ze op methodische wijze werkt. Ze hanteert hierbij de zeefdruktechniek als schilderwijze.

In haar schilderijen staan vorm, ordening en lichtwerking centraal. Hierbij ligt de focus op modernistische architectuur. Tijdens meerdere bezoeken of tijdelijk verblijf bekijkt ze hoe de functie van het gebouw de vorm heeft bepaald met daaraan gelinkt de indeling en maatvoering. Tevens observeert ze hoe de lichtwerking is geoptimaliseerd voor de gebruiker en wat hierin opvalt.

Haar bevindingen zijn aanleiding om te schilderen, veelal serieel, in filmische scenes met gereconstrueerde elementen.