het-portret-nl-339A3737.jpg

Lisette Schumacher's practice revolves around painting. Experimenting with different unexpected tools she works methodically.

In her paintings form, allocation and light operation, derived from modernistic architecture are the points of interest.

Since a year and a half she focusses on Le Corbusier, a Swiss-French architect from the twentieth century who was an influential urban planner, dedicated to providing better living conditions for the residents of crowded cities. Schumacher visits and observes the designs he has realized in France.

During visits or temporary stay she watches how the use of the building has determined its shape, layout and dimensioning. At the same time, she observes how the light operation has been optimized for the user.

Her findings are motive to paint, creating filmic scenes with reconstructed elements.

NL

Lisette Schumacher’s kunstpraktijk draait om schilderen. Ze experimenteert met uiteenlopende gereedschappen, waarmee ze op methodische wijze werkt.

In haar schilderijen staan vorm, ordening en lichtwerking centraal. Hierbij ligt de focus op modernistische architectuur. Sinds anderhalf jaar bezoekt en observeert ze de ontwerpen van Le Corbusier die hij in Frankrijk heeft gerealiseerd. Hij was een invloedrijke stadsplanner met als doel betere leefomstandig-heden te creëren voor de inwoners van drukke steden.

Tijdens bezoeken of tijdelijk verblijf bekijkt ze hoe de functie van het gebouw de vorm heeft bepaald met daaraan gelinkt de indeling en maatvoering. Tevens observeert ze hoe de lichtwerking is geoptimaliseerd voor de gebruiker.

Haar bevindingen zijn aanleiding om te schilderen, veelal serieel, in filmische scenes met gereconstrueerde elementen.